Hahn, Bürgerhaus TAUNUS II, Raum Ost (21)
Wahlberechtigte 1.090
Wähler/innen 260 23,85 %
ungültige Stimmen 4 1,54 %
gültige Stimmen 256 98,46 %

Anzahl

Prozent

Monz, CDU 104 40,63 %
Pörtner, Die Linke 15 5,86 %
Kilian, PARTEILOS 137 53,52 %